stars

Circumpolar Stars …… Ancient Egyptian called them “Ikhemusek” ….. “The Ones not knowing Destruction” .
--------------------------------------------------------------------
النجوم القطبية ....... أطلق عليها قدماء المصريين "ايخموسك" ....... النجوم التى لا تغيب .... لا تموت

 —